Logowanie

Rada Gminy Zbuczyn - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.478714.6.2012

  uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbuczyn na 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.478614.6.2012

  uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym Gminy Zbuczyn Poduchowny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.478514.6.2012

  uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.279216.3.2012

  uchwała nr XXVII/222/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2009.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.198928.2.2012

  uchwała nr XXIV/185 /09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zbuczyn na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.188227.2.2012

  uchwała nr XVI/92/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 ? 2020.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.185424.2.2012

  uchwała nr XXV/202/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.183324.2.2012

  uchwała nr XXVI/214/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.177823.2.2012

  uchwała nr XVI/95/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw usytuowanych na obszarze gminy Zbuczyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.177723.2.2012

  uchwała nr XVI/91/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.153020.2.2012

  uchwała nr XXII/170/08 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zbuczyn na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.70927.1.2012

  uchwała nr XVI/93/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61425.1.2012

  uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbuczyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.53924.1.2012

  uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Zbuczyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.659729.11.2011

  uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji do naliczania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.659629.11.2011

  uchwała nr XII/77/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2012 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.659529.11.2011

  uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 na obszarze Gminy Zbuczyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.659429.11.2011

  uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 na obszarze Gminy Zbuczyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.659329.11.2011

  uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.659229.11.2011

  uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 października 2011r. W sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.