Logowanie

Rada Gminy Zebrzydowice - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.278812.7.2012

  uchwała nr XVI/154/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/198/08 z dnia 25 września 2008r. dot. zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.26713.7.2012

  uchwała nr XV/149/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Zebrzydowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.192710.5.2012

  uchwała nr XIV/142/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.15465.4.2012

  uchwała nr XIII/129/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/99 z dnia 11 marca 1999r. dot. określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Zebrzydowicach


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.15455.4.2012

  uchwała nr XIII/128/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.15445.4.2012

  uchwała nr XIII/127/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.82514.2.2012

  uchwała nr XII/114/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.23316.1.2012

  uchwała nr XI/103/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia dróg z obszaru Gminy Zebrzydowice do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.300.50712.12.2011

  uchwała nr XI/101/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.300.50712.12.2011

  uchwała nr XI/100/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. dot. zwolnień w podatkach lokalnych w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.277.46723.11.2011

  uchwała nr X/89/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.277.46723.11.2011

  uchwała nr X/88/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.277.46723.11.2011

  uchwała nr X/87/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.277.46723.11.2011

  uchwała nr X/86/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.277.46623.11.2011

  uchwała nr X/85/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.277.46623.11.2011

  uchwała nr X/84/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.277.46623.11.2011

  uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.29926.7.2011

  uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.70.125429.3.2011

  uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/314/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.70.125329.3.2011

  uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/198//08 z dnia 25 września 2008 r. dot. zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.