Logowanie

Rada Gminy w Bałtowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.203012.7.2012

  uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bałtów.

 • DZ. URZ. 2012.19905.7.2012

  uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.186422.6.2012

  uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011rok.

 • DZ. URZ. 2012.179314.6.2012

  uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok


 • DZ. URZ. 2012.158230.5.2012

  uchwała nr XXI/141/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.137911.5.2012

  uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bałtów.

 • DZ. URZ. 2012.137811.5.2012

  uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.129727.4.2012

  uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.120519.4.2012

  uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.110111.4.2012

  uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.7849.3.2012

  uchwała nr XVII/120/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.51010.2.2012

  uchwała nr XVI/117/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.50910.2.2012

  uchwała nr XVI/116/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ,, Programu Opieki nad Zabytkami gminy Bałtów na lata 2011-2015?

 • DZ. URZ. 2012.11112.1.2012

  uchwała nr XV/108/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.291.33829.12.2011

  uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.290.33638.12.2011

  uchwała nr XV/107/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/114/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie ceny energii cieplnej wytwarzanej przez kotłownie jednsotek gminy.

 • DZ. URZ. 2011.290.33628.12.2011

  uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2011.290.33618.12.2011

  uchwała nr XV/104/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.290.33608.12.2011

  uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2011.290.33598.12.2011

  uchwała nr XV/102/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.