Logowanie

Rada Gminy w Ceranowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.606128.8.2012

  uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ceranów za 2011rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.443429.5.2012

  uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ceranów na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.352519.4.2012

  uchwała nr XIV/79/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmieniająca rozporzdzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.352419.4.2012

  uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ceranów warunków i zasad korzystania z tych przystanków.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.21655.3.2012

  uchwała nr XXIV/91/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.137415.2.2012

  uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ceranów oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.137315.2.2012

  uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.237.840627.12.2011

  uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, podatek rolny i podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.237.840527.12.2011

  uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.813317.12.2011

  uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ceranów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.813217.12.2011

  uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ceranów oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.813117.12.2011

  uchwała nr XI/49/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.61638.11.2011

  uchwała nr XXV/96/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.600029.10.2011

  uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 14 września 2007r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ceranów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.599929.10.2011

  uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 14 września 2009r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceranowie z siedzibą w Rytelach-Olechnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.574814.10.2011

  uchwała nr XX/75/08 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.45165.8.2011

  uchwała nr IX/43/11 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ceranów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.37517.7.2011

  uchwała nr VIII/35/11 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ceranów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.264920.5.2011

  uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ceranów na lata 2011-2015"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.67.215330.4.2011

  uchwała nr XXI/79/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/74/08 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceranów na rok 2009.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.