Logowanie

Rada Gminy w Chojnicach - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.22765.7.2012

  uchwała nr XXII/293/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Chojnice.

 • DZ. URZ. 2012.22755.7.2012

  uchwała nr XXII/ 289/ 2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chojniczki

 • DZ. URZ. 2012.201411.6.2012

  uchwała nr XXI/273/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum w Charzykowach.

 • DZ. URZ. 2012.201311.6.2012

  uchwała nr XXI/269/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 rok.


 • DZ. URZ. 2012.183323.5.2012

  uchwała nr XX/255/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 45, 46, 94 oraz części działek nr 98 i 81 położonych w obrębie geodezyjnym Doręgowice, gmina Chojnice

 • DZ. URZ. 2012.179621.5.2012

  uchwała nr XX/267/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Chojnice oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. 2012.179521.5.2012

  uchwała nr XX/266/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach

 • DZ. URZ. 2012.179421.5.2012

  uchwała nr XX/260/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

 • DZ. URZ. 2012.179321.5.2012

  uchwała nr XX/ 259 /2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Chojnice" i ?Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice? oraz przyjęcie regulaminu ich nadawania.

 • DZ. URZ. 2012.179221.5.2012

  uchwała nr XX/251/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

 • DZ. URZ. 2012.16117.5.2012

  uchwała nr XVII/205/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi we wsi Granowo gm. Chojnice.

 • DZ. URZ. 2012.143820.4.2012

  uchwała nr XVIII/216/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 13 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi dz. nr 6/1 i dz. nr 6/2 we wsi Pawłówko gm. Chojnice dla działki nr 6/29.

 • DZ. URZ. 2012.135811.4.2012

  uchwała nr XVIII/215/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 13 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działek nr 233/3 i nr 237 oraz części działek nr 235 i nr 236 we wsi Chojniczki gm. Chojnice dla działki nr 373.

 • DZ. URZ. 2012.12734.4.2012

  uchwała nr XVIII/246/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Chojnice oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. 2012.78924.2.2012

  uchwała nr XVII/188/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.5879.2.2012

  uchwała nr XVII/187/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. 2012.5638.2.2012

  uchwała nr XVII/208/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Chojnice.

 • DZ. URZ. 2012.28923.1.2012

  uchwała nr XVII/210/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/176/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2012.28523.1.2012

  uchwała nr XVII/ 211/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/178/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice

 • DZ. URZ. 2011.175.411927.12.2011

  uchwała nr XVI/183/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia ?GMINNEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH NA TERENIE GMINY CHOJNICE?

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.