Logowanie

Rada Gminy w Cmolasie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29703.12.2011

  uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29673.12.2011

  uchwała nr XIII/65/11 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29663.12.2011

  uchwała nr XIII/64/11 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.20975.9.2011

  uchwała nr X/51/11 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Cmolas dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.13741.6.2011

  uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.67.123613.5.2011

  uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Cmolas dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do rady gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.247830.11.2010

  uchwała nr XLVI/310/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.247730.11.2010

  uchwała nr XLVI/309/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.208316.11.2010

  uchwała nr XLV/300/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 6 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Cmolas dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.45.10034.6.2010

  uchwała nr XL/275/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Cmolas do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.45.10024.6.2010

  uchwała nr XL/274/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Cmolas na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.39.91120.5.2010

  uchwała nr XXXVIII/260/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.39.91020.5.2010

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVII/259/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.67923.4.2010

  uchwała nr XXXIX/269/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie użytku ekologicznego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.15.3702.3.2010

  uchwała nr XXXVII/254/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2009 terenu zabudowy zagrodowej w miejscowości Jagodnik

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.21864.12.2009

  uchwała nr XXXIV/230/09 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.21854.12.2009

  uchwała nr XXXIV/229/09 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.91.207426.11.2009

  uchwała nr XXXIV/235/09 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.