Logowanie

Rada Gminy w Czarnej - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.176622.8.2012

  program Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 marca 2012r. Program Ochrony Środowiska na lata 2010-2021 dla Gminy Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172016.8.2012

  uchwała nr XIII/112/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.164631.7.2012

  uchwała nr XIV/126/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.120923.5.2012

  uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za chowanie zmarłych na cmentarzach komunalnych.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.39221.2.2012

  uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 16 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2142.2.2012

  uchwała nr XII//100/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.359717.12.2011

  uchwała nr XII/102/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.359617.12.2011

  uchwała nr XII/101/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.350316.12.2011

  uchwała nr XII/99/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.350216.12.2011

  uchwała nr XII/98/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.31507.12.2011

  uchwała nr XI/95/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.28942.12.2011

  uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.28932.12.2011

  uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.25179.11.2011

  uchwała nr IX/70/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.25169.11.2011

  uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.25159.11.2011

  uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 24 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.24442.11.2011

  uchwała nr X/75/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 września 2011r. zmieniająca Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.165.238424.10.2011

  uchwała nr VI/43/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 18 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czarna lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.26859.12.2010

  uchwała nr XXXV/302/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.26849.12.2010

  uchwała nr XXXV/301/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.