Logowanie

Rada Gminy w Gowarczowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2011.30.4217.2.2011

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.24.3451.2.2011

  uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.315.335729.11.2010

  uchwała nr XXXVIII/41/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 18 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.277.281514.10.2010

  uchwala nr XXXVII/35/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 10 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok


 • DZ. URZ. 2010.256.256915.9.2010

  uchwała nr XXXVI/33/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.197.18921.7.2010

  uchwała nr XXXIV/22/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 7 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Opoczno w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

 • DZ. URZ. 2010.176.159710.6.2010

  uchwała nr XXXIII/17/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.176.159610.6.2010

  uchwała nr XXXIII/15/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.157.134517.5.2010

  uchwała nr XXXII/11/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.156.133014.5.2010

  uchwała nr XXXIII/21/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie liczby, granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. 2010.156.132914.5.2010

  uchwała nr XXXIII/20/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Gowarczów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Gowarczów

 • DZ. URZ. 2010.152.126010.5.2010

  uchwała nr XXXI/6/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Gowarczów

 • DZ. URZ. 2010.148.11764.5.2010

  uchwała nr XXXI/7/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/43/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gowarczów.

 • DZ. URZ. 2010.148.11754.5.2010

  uchwała nr XXXI/2/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.53.37812.2.2010

  uchwała nr XXX/52/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

 • DZ. URZ. 2010.4.228.1.2010

  uchwała nr XXX/57/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2009.549.416822.12.2009

  uchwała nr XXIX/44/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie

 • DZ. URZ. 2009.549.416722.12.2009

  uchwała nr XXIX/43/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gowarczów

 • DZ. URZ. 2009.549.416622.12.2009

  uchwała nr XXIX/42/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • DZ. URZ. 2009.549.416522.12.2009

  uchwała nr XXIX/38/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.