Logowanie

Rada Gminy w Kazanowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.587214.8.2012

  uchwała nr XIII/77/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.587114.8.2012

  uchwała nr XIII/76/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 ścieków odprowadzanych przy pomocy urządzeń kanalizacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.587014.8.2012

  uchwała nr XIII/75/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.46208.6.2012

  uchwała nr XI/67/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.372226.4.2012

  uchwała nr X/63/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kazanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.724412.12.2011

  uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.67433.12.2011

  uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.67423.12.2011

  uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.67413.12.2011

  uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.67403.12.2011

  uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.60593.11.2011

  uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 6 października 2011r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.187916.4.2011

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalności statutowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.187816.4.2011

  uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kazanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.181714.4.2011

  uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 ścieków odprowadzanych przy pomocy urządzeń kanalizacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.17258.4.2011

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kazanów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.17248.4.2011

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.17238.4.2011

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy w Kazanowie na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.697916.12.2010

  uchwała nr XXXXI/161/2010 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2011 dla ustalenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.697816.12.2010

  uchwała nr XXXXI/160/2010 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.697716.12.2010

  uchwała nr XXXXI/159/10 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.