Logowanie

Rada Gminy w Nowym Korczynie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.216927.7.2012

  uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.16804.6.2012

  uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.135111.5.2012

  uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn

 • DZ. URZ. 2012.13419.5.2012

  uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr XVI/109/2011 z dnia 19 grudnia 2011r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku.


 • DZ. URZ. 2012.120419.4.2012

  uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 12 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.120319.4.2012

  uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych

 • DZ. URZ. 2012.10383.4.2012

  uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn

 • DZ. URZ. 2012.10373.4.2012

  uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Korczyn

 • DZ. URZ. 2012.94626.3.2012

  uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia ?Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2015?.

 • DZ. URZ. 2012.90121.3.2012

  uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.61921.2.2012

  uchwała nr XVI/110/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.61821.2.2012

  uchwała nr XVI/109/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.61721.2.2012

  uchwała nr XV/102/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr V/23/2011 z dnia 24 stycznia 2011r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2012.4768.2.2012

  uchwała nr XVI/111/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn.

 • DZ. URZ. 2012.34025.1.2012

  uchwała nr XVI/107/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.21418.1.2012

  uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk rekreacyjnych

 • DZ. URZ. 2012.21318.1.2012

  uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. 2012.21218.1.2012

  uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.300.355814.12.2011

  uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012 i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. 2011.300.355714.12.2011

  uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.