Logowanie

Rada Gminy w Padwi Narodowej - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.15259.7.2012

  uchwała nr XIV/116/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71123.3.2012

  uchwała nr XII/102/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Padew Narodowa na lata 2012 - 2015

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2386.2.2012

  uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2152.2.2012

  uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8217.1.2012

  uchwała nr XI/92/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8117.1.2012

  uchwała nr XI/91/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.28591.12.2011

  uchwała nr X/74/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określania warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Padew Narodowa w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.28581.12.2011

  uchwała nr X/70/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.28571.12.2011

  uchwała nr X/69/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.28561.12.2011

  uchwała nr X/68/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.28551.12.2011

  uchwała nr X/67/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Padew Narodowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.24784.11.2011

  uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Padew Narodowa będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.194116.8.2011

  uchwała nr VII/57/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/23/03w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Padew Narodowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.62.11906.5.2011

  uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.98512.4.2011

  uchwała nr V/43/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr IV/29/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.87231.3.2011

  uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXII/236/10 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Padew Narodowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.87131.3.2011

  uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.70917.3.2011

  uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/23/03w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Padew Narodowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.75.1.2011

  uchwała nr III/19/10 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmiany w statutach sołectw Gminy Padew Narodowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.65.1.2011

  uchwała nr III/13/10 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.