Logowanie

Rada Gminy w Parysowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.539417.7.2012

  uchwała nr XVI/107/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Parysów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.401914.5.2012

  uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.283420.3.2012

  uchwała nr XIII/88/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Parysów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.283320.3.2012

  uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Parysów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.45020.1.2012

  uchwała nr XII/74/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Parysów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.44920.1.2012

  uchwała nr XII/70/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/64/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.648523.11.2011

  uchwała nr XI/65/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.648423.11.2011

  uchwała nr XI/64/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.648323.11.2011

  uchwała nr XI/63/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.648223.11.2011

  uchwała nr XI/62/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.589424.10.2011

  uchwała nr IX/55/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 26 września 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Parysów oraz zapewnienia im dalszej opieki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.161.50895.9.2011

  uchwała nr VIII/49/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 10 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola publicznego w Gminie Parysów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.161.50885.9.2011

  uchwała nr VIII/44/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Parysów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.36641.7.2011

  uchwała nr VII/40/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola publicznego w Gminie Parysów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.208127.4.2011

  uchwała nr VI/29/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.139923.3.2011

  uchwała nr V/16/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.120516.3.2011

  uchwała nr V/20/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/119/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy nr XLVI/134/2010 z dnia 22 marca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.9998.3.2011

  uchwała nr IV/12/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.