Logowanie

Rada Gminy w Przytyku - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.541118.7.2012

  uchwała nr XX.111.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XII.67.2011 r. Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.541018.7.2012

  uchwała nr XX.110.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.540918.7.2012

  uchwała nr XX.109.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.462411.6.2012

  uchwała nr XIX.103.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.447431.5.2012

  uchwała nr XVIII.101.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytyk

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.447331.5.2012

  uchwała nr XVIII.100.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.361323.4.2012

  uchwała nr XVII.93.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ronda.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.292527.3.2012

  uchwała nr XVI.88.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Przytyk na okres od dnia 01.04.2012r do 31.03.2013r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.189427.2.2012

  uchwała nr XXVI/141/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.159821.2.2012

  uchwała nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012 ? 2017.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.126914.2.2012

  uchwała nr XXV/131/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.126214.2.2012

  uchwała nr XIV.74.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.58925.1.2012

  uchwała nr XXII/125/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.762616.12.2011

  uchwała nr XIII.71.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy w Przytyku Nr XII.64.2011 z dnia 18 listopada 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.762516.12.2011

  uchwała nr XIII.70.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy w Przytyku Nr XII.62.2011 z dnia 18 listopada 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.762416.12.2011

  uchwała nr XIII.69.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy w Przytyku Nr XII.61.2011 z dnia 18 listopada 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.762316.12.2011

  uchwała nr XII.67.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.762216.12.2011

  uchwała nr XII.64.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.762116.12.2011

  uchwała nr XII.63.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.762016.12.2011

  uchwała nr XII.62.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.