Logowanie

Rada Gminy w Wojciechowicach - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.234817.8.2012

  uchwała nr XXI/141/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.234717.8.2012

  uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wojciechowice

 • DZ. URZ. 2012.187625.6.2012

  uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.156928.5.2012

  uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.


 • DZ. URZ. 2012.138111.5.2012

  uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.13037.5.2012

  uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.109410.4.2012

  uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.109310.4.2012

  uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m? pasa drogowego dla dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2012.86516.3.2012

  uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.65727.2.2012

  uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojciechowice

 • DZ. URZ. 2012.4939.2.2012

  uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. 2012.4929.2.2012

  uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach

 • DZ. URZ. 2012.4919.2.2012

  uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.39631.1.2012

  uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wojciechowice

 • DZ. URZ. 2012.34625.1.2012

  uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 3 listopada 2011r. Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. 2012.6910.1.2012

  uchwała nr XV/99/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2012.6810.1.2012

  uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XIV/85/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice.

 • DZ. URZ. 2012.6710.1.2012

  uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XIV/86/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. 2012.5510.1.2012

  uchwała nr XIV/89/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. 2012.5410.1.2012

  uchwała nr XIV/88/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wojciechowice na lata 2012-2017

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.