Logowanie

Rada Gminy w Zaleszanach - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.135118.6.2012

  uchwała nr XX/177/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 21 maja 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Zaleszany

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.135018.6.2012

  uchwała nr XX/176/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.124129.5.2012

  uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Zaleszany przez inne niż Gmina Zaleszany osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.43624.2.2012

  uchwała nr XVI/142/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Zaleszany na 2012 rok


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.34314.2.2012

  uchwała nr XVI/135/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.347515.12.2011

  uchwała nr XIII/122/2011 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie dla zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.347415.12.2011

  uchwała nr XIII/121/2011 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości i rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.347315.12.2011

  uchwała nr XIII/120/2011 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.347215.12.2011

  uchwała nr XIII/119/2011 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.335713.12.2011

  uchwała nr XIII/115/2011 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.335613.12.2011

  uchwała nr XIII/114/2011 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.49.107414.6.2010

  uchwała nr XXXV/412/2010 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.90215.5.2009

  uchwała nr XXIV/287/09 z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.90115.5.2009

  uchwała nr XXIV/274/09 z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zaleszany oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie jego kosztów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.90015.5.2009

  uchwała nr XXIV272/09 z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zaleszany.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.