Logowanie

Rada Miasta Łańcuta - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.159019.7.2012

  uchwała nr XVI/129/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.15179.7.2012

  uchwała nr XVI/130/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łańcuta.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.111011.5.2012

  uchwała nr XIV/108/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łańcuta

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.86713.4.2012

  uchwała nr XIV/119/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łańcuta


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.84810.4.2012

  uchwała nr XIV/110/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.58412.3.2012

  uchwała nr XIII/99/2012 Rady Miasta łańcuta z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.36717.2.2012

  uchwała nr XIII/98/2012 Rady Miasta łańcuta z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Łańcuta

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.133.1.2012

  uchwała nr XII/90/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 15 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.356417.12.2011

  uchwała nr XII/96/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.356317.12.2011

  uchwała nr XII/92/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.356217.12.2011

  uchwała nr XI/77/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.30035.12.2011

  uchwała nr XI/84/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.30025.12.2011

  uchwała nr XI/82/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.30015.12.2011

  uchwała nr XI/81/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.30005.12.2011

  uchwała nr XI/80/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczania podatku rolnego za rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.29995.12.2011

  uchwała nr XI/78/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.174.253315.11.2011

  uchwała nr X/70/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.220920.9.2011

  uchwała nr IX/64/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 2 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnienia z obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów oraz nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łańcut

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.219519.9.2011

  uchwała nr IX/63/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.161330.6.2011

  uchwała nr VII/46/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.