Logowanie

Rada Miasta Świnoujście - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18587.8.2012

  uchwała Nr XXVI/206/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, Obszaru II.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.164816.7.2012

  uchwała Nr XXV/204/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2012-2017.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.164716.7.2012

  uchwała Nr XXV/203/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki nieruchomościami miasta Świnoujścia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.164616.7.2012

  uchwała Nr XXV/193/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy na terenie miasta Świnoujście.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.160011.7.2012

  uchwała Nr XXV/205/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.159911.7.2012

  uchwała Nr XXV/201/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.159811.7.2012

  uchwała Nr XXV/197/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.159711.7.2012

  uchwała Nr XXV/196/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Świnoujściu oraz zmiany uchwały Nr LXV/535/2010 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 lutego 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.147325.6.2012

  uchwała Nr XXV/200/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świnoujście w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.147225.6.2012

  uchwała Nr XXII/180/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świnoujście w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.118728.5.2012

  uchwała Nr XXII/175/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.104514.5.2012

  uchwała Nr XXIV/184/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXVI/600/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 września 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71122.3.2012

  uchwała Nr XXI/171/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście (rejon ul. Jarosława Dąbrowskiego, Piastowskiej i Konstytucji 3 Maja).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.58112.3.2012

  uchwała Nr XXI/168/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oraz szkoły publiczne nie zaliczane do sektora finansów publicznych funkcjonujące na terenie Miasta Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37717.2.2012

  uchwała Nr XX/162/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.34014.2.2012

  uchwała Nr XX/163/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2593.2.2012

  uchwała Nr XIX/151/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2012 rok za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17227.1.2012

  uchwała Nr XIX/156/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście i nadania jej statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.11523.1.2012

  uchwała Nr XIX/144/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.329227.12.2011

  uchwała Nr XVIII/138/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz pozbawiania stypendiów sportowych.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.