Logowanie

Rada Miasta Żory - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.307827.7.2012

  uchwała nr 253/XXIII/12 Rady Miasta Żory z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w dzielnicy Rój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.277511.7.2012

  uchwała nr 242/XXII/12 Rady Miasta Żory z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.26895.7.2012

  uchwała nr 246/XXII/12 Rady Miasta Żory z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w dzielnicy Kleszczów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.26885.7.2012

  uchwała nr 245/XXII/12 Rady Miasta Żory z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w dzielnicy Rowień-Folwarki


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.26875.7.2012

  uchwała nr 244/XXII/12 Rady Miasta Żory z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w dzielnicy Zachód

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.26865.7.2012

  uchwała nr 243/XXII/12 Rady Miasta Żory z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w dzielnicy Baranowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.214322.5.2012

  uchwała nr 223/XX/12 Rady Miasta Żory z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.208517.5.2012

  uchwała nr 229/XX/12 Rady Miasta Żory z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.206516.5.2012

  uchwała nr 222/XX/12 Rady Miasta Żory z dnia 29 marca 2012r. zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.168418.4.2012

  uchwała nr 218/XX/12 Rady Miasta Żory z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Żorach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.133322.3.2012

  uchwała nr 208/XIX/12 Rady Miasta Żory z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.102428.2.2012

  uchwała nr 7/I/12 Rady Miasta Żory z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/XVI/11 Rady Miasta Żory z dnia 24.11.2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.82714.2.2012

  uchwała nr 181/XVII/11 Rady Miasta Żory z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa miasta Żory na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.7669.2.2012

  uchwała nr 194/XVII/11 Rady Miasta Żory z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Żory dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.7298.2.2012

  uchwała nr 193/XVII/11 Rady Miasta Żory z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku założonym przez Miasto Żory oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.7288.2.2012

  uchwała nr 191/XVII/11 Rady Miasta Żory z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.7278.2.2012

  uchwała nr 189/XVII/11 Rady Miasta Żory z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.6512.2.2012

  uchwała nr 190/XVII/11 Rady Miasta Żory z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 131/XIV/07 z dnia 25.10.2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.47725.1.2012

  uchwała nr 170/XVI/11 Rady Miasta Żory z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Targowej w Żorach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.495.1.2012

  uchwała nr 169/XVI/11 Rady Miasta Żory z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie utworzenia i ustalenia statutu Miejskiego Żłobka w Żorach

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.