Logowanie

Rada Miasta Bielsk Podlaski - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.205011.7.2012

  uchwała nr XXI/135/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.19403.7.2012

  uchwała nr XXI/134/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.185325.6.2012

  uchwała nr XX/123/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z cmentarzy komunalnych w Bielsku Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.183121.6.2012

  uchwała nr XX/124/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.175614.6.2012

  uchwała nr XX/125/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2012r. w sprawie podziału Miasta Bielsk Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.16614.6.2012

  uchwała nr XX/127/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.157522.5.2012

  uchwała nr XIX/121/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 kwietnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów targowisk zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.157422.5.2012

  uchwała nr XVIII/115/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.13964.5.2012

  uchwała nr XIX/119/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.91015.3.2012

  uchwała nr XVII/111/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.8639.3.2012

  uchwała nr XVII/107/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Bielsk Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.8629.3.2012

  uchwała nr XVII/106/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.7801.3.2012

  uchwała nr XVII/109/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.73223.2.2012

  uchwała nr XVI/101/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielsk Podlaski obejmującego obręb ulic: Białowieskiej, Wrzosowej i Hołowieskiej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.5777.2.2012

  uchwała nr XVI/103/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wysokości stawki procentowej tej bonifikaty i warunków jej udzielania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.5767.2.2012

  uchwała nr XVI/102/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Bielsk Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.22617.1.2012

  uchwała nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.16913.1.2012

  uchwała nr XV/90/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.505.1.2012

  uchwała nr XV/98/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.495.1.2012

  uchwała nr XV/96/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.