Logowanie

Rada Miasta Ciechanów - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.545619.7.2012

  uchwała nr 221/XVIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KRUBIN II" w Ciechanowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.545119.7.2012

  uchwała nr 247/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.545019.7.2012

  uchwała nr 246/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ciechanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.544919.7.2012

  uchwała nr 243/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.544819.7.2012

  uchwała nr 242/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.544719.7.2012

  uchwała nr 241/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia:  1)Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz ? dla dyrektorów  i wicedyrektorów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów,  2) Zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,  3) Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.473713.6.2012

  uchwała nr 225/XIX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 463/XLII/2006 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 czerwca 2006 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.397111.5.2012

  uchwała nr 219/XVIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ciechanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.393411.5.2012

  uchwała nr 217/XVIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38717.5.2012

  uchwała nr 202/XVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Łydynia? w Ciechanowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.332413.4.2012

  uchwała nr 207/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.332313.4.2012

  uchwała nr 206/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.332213.4.2012

  uchwała nr 212/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.332113.4.2012

  uchwała nr 211/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.332013.4.2012

  uchwała nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22245.3.2012

  uchwała nr 200/XVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazw ulicom na terenie miasta Ciechanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10428.2.2012

  uchwała nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60825.1.2012

  uchwała nr 190/XIV/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 73/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60725.1.2012

  uchwała nr 181/XIV/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.69717.12.2011

  uchwała nr 175/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.