Logowanie

Rada Miasta Gdańska - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.249219.7.2012

  uchwała nr XXVII/524/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Dickmana i Bitwy Oliwskiej w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.243013.7.2012

  uchwała nr XXVII/527/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia, rejon ulicy Olchowej na południe od ulicy Kartuskiej w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.242913.7.2012

  uchwała nr XXVII/526/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ul. Przełom w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.242813.7.2012

  uchwała nr XXVII/525/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka rejon ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku.


 • DZ. URZ. 2012.242712.7.2012

  uchwała nr XXVIII/570/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2012/2013 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska

 • DZ. URZ. 2012.241512.7.2012

  uchwała nr XXVIII/565/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przeprawy promowej przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą ulicę Wyzwolenia z ulicą Charpentiera w Gdańsku

 • DZ. URZ. 2012.240811.7.2012

  uchwała nr XXVIII/540/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.239111.7.2012

  uchwała nr XXVIII/566/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańsk?.

 • DZ. URZ. 2012.204613.6.2012

  uchwała nr XXVII/534/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zawarcia Porozumień Międzygminnych pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot, Miastem Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Żukowo o przejęcie przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego.

 • DZ. URZ. 2012.204513.6.2012

  uchwała nr XXVII/523/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.204413.6.2012

  uchwała nr XXVII/536/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

 • DZ. URZ. 2012.19828.6.2012

  uchwała nr XXV/505/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Smęgorzyńskiej i Swarzewskiej w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.19171.6.2012

  uchwała nr XXV/503/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyża część północna w mieście Gdańsku

 • DZ. URZ. 2012.189831.5.2012

  uchwała nr XXV/504/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Zespołu Młyna XI w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.173917.5.2012

  uchwała nr XXIV/476/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe na wschód od ulicy Ku Ujściu w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.173016.5.2012

  uchwała nr XXIV/475/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo-fragment pasa drogowego ulicy Karskiego w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.169114.5.2012

  uchwała nr XXV/510/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Budapesztańska)

 • DZ. URZ. 2012.169014.5.2012

  uchwała nr XXV/509/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Mezowska)

 • DZ. URZ. 2012.168914.5.2012

  uchwała nr XXV/508/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy skwerowi (Krzysztofa Kolbergera)

 • DZ. URZ. 2012.168814.5.2012

  uchwała nr XXV/502/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.