Logowanie

Rada Miasta Gliwice - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.345016.8.2012

  uchwała nr XXI/424/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w osiedlu Wilcze Gardło pomiędzy ul. Begonii i cmentarzem komunalnym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.32858.8.2012

  uchwała nr XXI/423/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31392.8.2012

  uchwała nr XXI/418/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/287/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.309930.7.2012

  uchwała nr XXI/428/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/273/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.309830.7.2012

  uchwała nr XXI/417/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/42/2006 z 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia Inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.299824.7.2012

  uchwała nr XX/409/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.299724.7.2012

  uchwała nr XX/408/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Gliwice na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.299624.7.2012

  uchwała nr XX/407/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze usytuowanej na terenie miasta Gliwice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.285318.7.2012

  uchwała nr XXI/427/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze usytuowanej na terenie miasta Gliwice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.285218.7.2012

  uchwała nr XX/413/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.285118.7.2012

  uchwała nr XX/406/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazw drogom usytuowanym na terenie miasta Gliwice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.26522.7.2012

  uchwała nr XX/399/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/164/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.26512.7.2012

  uchwała nr XX/398/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/248/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.233911.6.2012

  uchwała nr XIX/378/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/1064/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gliwice przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.22555.6.2012

  uchwała nr XIX/374/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego nr 1 w Gliwicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.22545.6.2012

  uchwała nr XIX/373/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.22535.6.2012

  uchwała nr XIX/372/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia IX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla młodzieży niepełnosprawnej w zakresie ruchowym, wzroku, słuchu, autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.173520.4.2012

  uchwała nr XVI/346/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie regulaminu Giełdy Samochodowej w Gliwicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.173420.4.2012

  uchwała nr XVI/345/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie regulaminu targowisk w Gliwicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.173320.4.2012

  uchwała nr XVI/332/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Gliwice obszaru objętego zakazem palenia na przystankach komunikacji publicznej

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.