Logowanie

Rada Miasta Jarosławia - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.136120.6.2012

  uchwała nr 304/XXX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.123028.5.2012

  uchwała nr 287/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/10 obszaru położonego w rejonie ulic Traugutta i Pruchnickiej ?Centrum Handlowe? w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10427.5.2012

  uchwała nr 292/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 239/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10417.5.2012

  uchwała nr 291/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 238/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10407.5.2012

  uchwała nr 290/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 237/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10397.5.2012

  uchwała nr 263/XXVIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/1/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Zespołu Staromiejskiego" w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10387.5.2012

  uchwała nr 262/XXVIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/09 obszaru ?Zespołu Klasztornego OO. Dominikanów? w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10377.5.2012

  uchwała nr 239/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10367.5.2012

  uchwała nr 238/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10357.5.2012

  uchwała nr 237/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8154.4.2012

  uchwała nr 253/XXVIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jarosławia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5608.3.2012

  uchwała nr 247/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.32013.2.2012

  uchwała nr 218/XXIV/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.377731.12.2011

  uchwała nr 205/XXIII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.367520.12.2011

  uchwała nr 197/XXI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31888.12.2011

  uchwała nr 185/XXI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31878.12.2011

  uchwała nr 184/XXI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31868.12.2011

  uchwała nr 183/XXI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.31858.12.2011

  uchwała nr 182/XXI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.25109.11.2011

  uchwała nr 164/XVIII/2011 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 3 października 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody znajdującego się na terenie Miasta Jarosławia

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.