Logowanie

Rada Miasta Krosna - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175421.8.2012

  uchwała nr XXXI/467/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16581.8.2012

  uchwała nr XXXI/469/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Krosna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16571.8.2012

  uchwała nr XXXI/468/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych prowadzonych przez Gminę Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.158919.7.2012

  uchwała nr XXXI/484/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.14773.7.2012

  uchwała nr XXVIII/445/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. ?Przemysłowa II?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.137121.6.2012

  uchwała nr XXVIII/443/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.132013.6.2012

  uchwała nr XXVIII/446/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12796.6.2012

  uchwała nr XXVIII/460/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10849.5.2012

  uchwała nr XXVII/440/12 Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na rok 2012 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10839.5.2012

  uchwała nr XXVI/400/12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.94523.4.2012

  uchwała nr XXVI/403/12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.92019.4.2012

  uchwała nr XXVI/405/12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.85311.4.2012

  uchwała nr XXVI/406/12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia na rok 2012 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.62315.3.2012

  uchwała nr XXV/384/12 Rady Miasta Krosna z dnia 24 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych prowadzonych przez Gminę Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.62215.3.2012

  uchwała nr XXV/383/12 Rady Miasta Krosna z dnia 24 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Krośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.40422.2.2012

  uchwała nr XXIV/353/12 Rady Miasta Krosna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17130.1.2012

  uchwała nr XXIII/325/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.7017.1.2012

  uchwała nr XXIII/349/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6917.1.2012

  uchwała nr XXIII/329/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Krośnie przy ulicy Stefana Batorego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.294.1.2012

  uchwała nr XXIII/334/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2012 roku.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.