Logowanie

Rada Miasta Malbork - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.275531.8.2012

  uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku i nadania jednostce nowego statutu

 • DZ. URZ. 2012.275431.8.2012

  uchwała nr XXII/237/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy dla dawnej ulicy Solnej

 • DZ. URZ. 2012.264910.8.2012

  uchwała nr XXI/230/12 Rady Miasta Malbork z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/09 Rady Miasta Malborka dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Malborka, w strefie płatnego parkowania.

 • DZ. URZ. 2012.26329.8.2012

  uchwała nr XXI/231/12 Rady Miasta Malbork z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Dworcowej w obrębie dworca kolejjowego PKP


 • DZ. URZ. 2012.248818.7.2012

  uchwała nr XX/223/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Malborka Nr XV/176/12 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Malborka"

 • DZ. URZ. 2012.236610.7.2012

  uchwała nr XV/176/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Malborka"

 • DZ. URZ. 2012.22986.7.2012

  uchwała nr XX/221/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zminay uchwały Nr 264/XXXII/05 Rady Miasta Malborka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. 2012.22976.7.2012

  uchwała nr XX/222/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały XXXV/328/09 Rady Miasta Malborka z dnia 26 marca 2009r.w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Malbork?

 • DZ. URZ. 2012.22966.7.2012

  uchwała nr XX/220/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży, w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • DZ. URZ. 2012.186725.5.2012

  uchwała nr XVII/190/12 Rady Miasta Malbork z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego II nitka mostu na rzece Nogat w Malborku

 • DZ. URZ. 2012.185724.5.2012

  uchwała nr XVIII/202/12 Rady Miasta Malbork z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Malborku

 • DZ. URZ. 2012.167411.5.2012

  uchwała nr XVII/189/12 Rady Miasta Malbork z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Miasta Malborka - terenu polozonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Sienkiewicza (obecnie Kościuszki), Kościuszki i Aleją Rodła

 • DZ. URZ. 2012.167311.5.2012

  uchwała nr XVII/188/12 Rady Miasta Malbork z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Słupecka II? miasta Malborka

 • DZ. URZ. 2012.15722.5.2012

  uchwała nr XVII/194/12 Rady Miasta Malbork z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Malborka na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.12975.4.2012

  uchwała nr XV/182/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście Malborku

 • DZ. URZ. 2012.12965.4.2012

  uchwała nr XV/181/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z terenu wokół fontann miejskich przy Pl. Jagiellończyka, na Starym Mieście przy Ratuszu Miejskim oraz przy Pl. Wolności w Malborku

 • DZ. URZ. 2012.12955.4.2012

  uchwała nr XV/180/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. 2012.12945.4.2012

  uchwała nr XV/177/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Malborka

 • DZ. URZ. 2012.12935.4.2012

  uchwała nr XV/172/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. 2012.75622.2.2012

  uchwała nr XIII/150/2011 Rady Miasta Malbork z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku i nadania jednostce nowego statutu

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.