Logowanie

Rada Miasta Otwocka - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61064.9.2012

  uchwała nr XXII/242/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku do prowadzenia postępowania w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61054.9.2012

  uchwała nr XXII/241/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otwock?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61044.9.2012

  uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.586113.8.2012

  uchwała nr XXI/234/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Otwocka Nr IX/51/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Otwocka


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.515110.7.2012

  uchwała nr XL/264/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51015.7.2012

  uchwała nr XIX/209/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian Statutu Miasta Otwocka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.405514.5.2012

  uchwała nr XVIII/195/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2012 roku?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22627.3.2012

  uchwała nr XVII/166/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Otwock do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22617.3.2012

  uchwała nr XVII/165/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Miasta Otwocka w ramach inicjatyw lokalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22607.3.2012

  uchwała nr XVII/164/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Otwocku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.21945.3.2012

  uchwała nr XXXVI/237/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.195228.2.2012

  uchwała nr XXXIV/222/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.194228.2.2012

  uchwała nr XXXIII/209/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.135915.2.2012

  uchwała nr XVI/158/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ?Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Otwocka?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.135815.2.2012

  uchwała nr XVI/155/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.827022.12.2011

  uchwała nr XV/150/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w zasadach najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.766416.12.2011

  uchwała nr XV/144/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.766316.12.2011

  uchwała nr XV/143/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.766216.12.2011

  uchwała nr XV/142/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.766116.12.2011

  uchwała nr XV/141/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.