Logowanie

Rada Miasta Przeworska - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.117317.5.2012

  uchwała nr XX/146/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.102030.4.2012

  uchwała nr XXII/174/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ,,Programu zapobiegającemu bezdomności zwierząt?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.69022.3.2012

  uchwała nr XXI/164/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Przeworsk i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10023.1.2012

  uchwała nr XIX/133/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2003 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 marca 2003r. w sprawie Statutu Miasta Przeworska.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.337714.12.2011

  uchwała nr XVII/125/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.337614.12.2011

  uchwała nr XVII/124/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Przeworska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.326910.12.2011

  uchwała nr XVII/123/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29583.12.2011

  uchwała nr XV/110/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/388/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.262822.11.2011

  uchwała nr XV/115/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości,wzoru informacji o nieruchomościach oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.255816.11.2011

  program Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.24392.11.2011

  uchwała nr XIV/106/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 września 2011r. W sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Przeworsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.227129.9.2011

  uchwała nr XIII/98/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.222823.9.2011

  uchwała nr XIII/101/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.96.158328.6.2011

  uchwała nr X/76/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie miasta Przeworska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.156722.6.2011

  uchwała nr VI/37/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 lutego 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.34.75823.3.2011

  uchwała nr VI/47/11 z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku dotyczącej ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Przeworsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.44623.2.2011

  uchwała nr V/34/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. XX/144 /04 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 maja 2004r. dot. zasad przyznawania, zakresu oraz odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na terenie miasta Przeworska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.33514.2.2011

  uchwała nr V/33 /11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do naliczenia wysokość dodatków mieszkaniowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.33414.2.2011

  uchwała nr V/29/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/285/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.19821.1.2011

  uchwała nr IV/18/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Przeworsk

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.