Logowanie

Rada Miasta Siemianowic Śląskich - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.293320.7.2012

  uchwała nr 232/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.252621.6.2012

  uchwała nr 227/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.23196.6.2012

  uchwała nr 238/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania skwerowi przy ul. Katowickiej nazwy ? Antoniego Halora

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.23186.6.2012

  uchwała nr 219/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.23176.6.2012

  uchwała nr 218/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.23166.6.2012

  uchwała nr 217/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno ? Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.23156.6.2012

  uchwała nr 211/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ?COGITO? z siedzibą przy ul. Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.23146.6.2012

  uchwała nr 210/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ul. Budryka 2 w Siemianowicach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.164416.4.2012

  uchwała nr 198/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.164316.4.2012

  uchwała nr 190/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek i określenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.99524.2.2012

  uchwała nr 175/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 144/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 listopada 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.92120.2.2012

  uchwała nr 172/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.46725.1.2012

  uchwała nr 147/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.28618.1.2012

  uchwała nr 150/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu w Siemianowicach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.26217.1.2012

  uchwała nr 153/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji zapisu niektórych nazw ulic w Siemianowicach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.26117.1.2012

  uchwała nr 144/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2012 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.26017.1.2012

  uchwała nr 142/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Siemianowice Śląskie na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.327.57327.12.2011

  uchwała nr 148/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 138/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.305.51614.12.2011

  uchwała nr 139/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.305.51614.12.2011

  uchwała nr 138/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.