Logowanie

Rada Miasta Szczecinek - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.192617.8.2012

    uchwała Nr XXVI/223/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Pilska? w Szczecinku.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.191314.8.2012

    uchwała Nr XXVI/225/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Szczecinek.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.165216.7.2012

    uchwała Nr XXV/216/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.165116.7.2012

    uchwała Nr XXIV/203/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinka w 2012 roku.


  • DZ. URZ. WOJ. 2012.165016.7.2012

    uchwała Nr XXIV/201/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jezioro Trzesiecko? w Szczecinku.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.164916.7.2012

    uchwała Nr XXIV/200/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Koszalińska-1? w Szczecinku.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.158410.7.2012

    uchwała Nr XXIV/205/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.102511.5.2012

    uchwała Nr XXIII/188/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Mysia Wyspa? w Szczecinku.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.9752.5.2012

    uchwała Nr XXIII/195/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały określającej Statut Miasta Szczecinek.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.9742.5.2012

    uchwała Nr XXIII/191/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Szczecinek, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ich sprzedaży.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.58312.3.2012

    uchwała Nr XXI/168/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Kilińskiego? w Szczecinku.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.5629.3.2012

    uchwała Nr XXI/166/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zmiany cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.46228.2.2012

    uchwała Nr XXI/165/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/444/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.3049.2.2012

    uchwała Nr XIX/150/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Szczecinek na lata 2012-2016?

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.2302.2.2012

    uchwała Nr X/84/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego  funkcjonowania.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.2272.2.2012

    uchwała Nr XIX/151/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/08 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Szczecinek.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.2262.2.2012

    uchwała Nr XIX/158/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Szczecinek.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.2252.2.2012

    uchwała Nr XIX/159/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.3613.1.2012

    uchwała Nr XVIII/143/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Kaszubska-I? w Szczecinku.

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.2912.1.2012

    uchwała Nr XVIII/145/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.