Logowanie

Rada Miasta Wysokie Mazowieckie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.219925.7.2012

  uchwała nr XX/105/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.219825.7.2012

  uchwała nr XX/104/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie utworzenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów w mieście Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.219725.7.2012

  uchwała nr XX/103/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.202710.7.2012

  uchwała nr XX/106/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.20149.7.2012

  uchwała nr XX/102/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Mieście Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.183722.6.2012

  uchwała nr XIX/98/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.159824.5.2012

  uchwała nr XVIII/92/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.150815.5.2012

  uchwała nr XVIII/95/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.13762.5.2012

  uchwała nr XVII/91/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.115413.4.2012

  uchwała nr XVII/89/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.8659.3.2012

  uchwała nr XVI/84/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.8649.3.2012

  uchwała nr XVI/83/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia ulicy miejskiej do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.64213.2.2012

  uchwała nr XV/80/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 stycznia 2012r. o zmianie uchwały Nr XIV/48/03 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie statutu miasta

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.64113.2.2012

  uchwała nr XV/79/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.6189.2.2012

  uchwała nr XV/81/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.46730.1.2012

  uchwała nr XIV/78/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.44827.1.2012

  uchwała nr XIV/75/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.35123.1.2012

  uchwała nr XIV/71/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.9310.1.2012

  uchwała nr XIV/73/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy miejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.304.315.12.2011

  uchwała nr XIII/69/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.