Logowanie

Rada Miasta Zambrów - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.237520.8.2012

  uchwała nr 71/XVI/12 Rady Miasta Zambrów z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.214519.7.2012

  uchwała nr 89/XX/12 Rady Miasta Zambrów z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.161629.5.2012

  uchwała nr 80/XVIII/12 Rady Miasta Zambrów z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.159324.5.2012

  uchwała nr 79/XVIII/12 Rady Miasta Zambrów z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrowa dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Aleja Wojska Polskiego, Obrońców Zambrowa, Armii Krajowej


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.150715.5.2012

  uchwała nr 82/XVIII/12 Rady Miasta Zambrów z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasto Zambrów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.150615.5.2012

  uchwała nr 81/XVIII/12 Rady Miasta Zambrów z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zambrów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.134627.4.2012

  uchwała nr 73/XVII/12 Rady Miasta Zambrów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji, trybu, terminu i sposobu rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu gminy Miasto Zambrów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.115313.4.2012

  uchwała nr 75/XVII/12 Rady Miasta Zambrów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.5727.2.2012

  uchwała nr 70/XV/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Zambrowie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.44127.1.2012

  uchwała nr 68/XV/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zambrów na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.38424.1.2012

  uchwała nr 66/XV/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.300.39.12.2011

  uchwała nr 62/XIV/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji o nieruchomościach i gruntach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.300.39.12.2011

  uchwała nr 61/XIV/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.300.39.12.2011

  uchwała nr 60/XIV/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.274.316.11.2011

  uchwała nr 52/XIII/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Zambrów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.273.315.11.2011

  uchwała nr 49/XIII/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.252.211.10.2011

  uchwała nr 48/XII/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży gastronomicznej i detalicznej napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.223.27.9.2011

  uchwała nr 42/XI/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.223.27.9.2011

  uchwała nr 41/XI/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale Miasta Zambrów na obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.189.220.7.2011

  uchwała nr 40/X/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2011 r.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.