Logowanie

Rada Miejska Jasła - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.136220.6.2012

  uchwała nr XXV/257/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12786.6.2012

  uchwała nr XXIV/230/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Jasło.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.110911.5.2012

  uchwała nr XXIV/227/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie targowisk miejskich i ich regulaminu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.109610.5.2012

  uchwała nr XXIV/231/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Jasła


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.91719.4.2012

  uchwała nr XX/197/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwalę Nr XXXIV/254/2005 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  od należnych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego na terenie miasta Jasła

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.84710.4.2012

  uchwała nr XXII/212/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 marca 2012r. w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Jaśle

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8346.4.2012

  uchwała nr XXII/218/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustanowienia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8336.4.2012

  uchwała nr XXII/217/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) za usługi przewozowe świadczone środkami komunikacji miejskiej Zakładu MKS w Jaśle.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.42924.2.2012

  uchwała nr XX/196/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jasła dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Jasła.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2011.2.2012

  uchwała nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASŁA NA 2012 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.377931.12.2011

  uchwała nr XVIII/169/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia stawek i zasad rozliczania świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.377831.12.2011

  uchwała nr XVII/161/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/90/2007 Rady Miejskiej Jasła z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.371222.12.2011

  uchwała nr XVIII/170/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/156/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.371122.12.2011

  uchwała nr XVII/156/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.277830.11.2011

  uchwała nr XVII/155/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2011 roku będącego podstawą obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.274629.11.2011

  uchwała nr XVII/154/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.274529.11.2011

  uchwała nr XVII/153/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.274429.11.2011

  uchwała nr XVII/152/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.174.253015.11.2011

  uchwała nr XVI/137/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 października 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.165.237924.10.2011

  uchwała nr XV/131/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2011r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.