Logowanie

Rada Miejska Kalisza - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.34916.8.2012

  uchwała nr XXV/322/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.334424.7.2012

  uchwała nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kalisza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.334324.7.2012

  uchwała nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.311411.7.2012

  uchwała nr XXV/332/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.311311.7.2012

  uchwała nr XXV/330/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza ? Miasta na prawach powiatu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.311211.7.2012

  uchwała nr XXV/326/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r. dotycząca uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dla dyrektorów placówek oświatowych upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.24561.6.2012

  uchwała nr XIX/227/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego w rejonie ulicy Braci Niemojowskich?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.24551.6.2012

  uchwała nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.24501.6.2012

  uchwała nr XX/268/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.235923.5.2012

  uchwała nr XXII/305/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.235823.5.2012

  uchwała nr XXII/301/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarza komunalnego w Kaliszu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.235723.5.2012

  uchwała nr XXII/287/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175912.4.2012

  uchwała nr XX/259/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175812.4.2012

  uchwała nr XX/258/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.157228.3.2012

  uchwała nr XX/266/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.157128.3.2012

  uchwała nr XX/265/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej na terenie miasta Kalisza

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.106622.2.2012

  uchwała nr XIX/228/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.100215.2.2012

  uchwała nr XVIII/221/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60824.1.2012

  uchwała nr XVIII/215/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.348.604815.12.2011

  uchwała nr XVI/197/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.