Logowanie

Rada Miejska Mieroszowa - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XXVIII/128/12 Rady Miejskiej Mieroszowa (...)20.8.2012

  uchwała nr XXVIII/128/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/65/07 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr XXVI/119/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z (...)17.7.2012

  uchwała nr XXVI/119/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/166/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów.

 • uchwała nr XXVI/118/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z (...)17.7.2012

  uchwała nr XXVI/118/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012-2017

 • uchwała nr XXVI/120/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z (...)19.6.2012

  uchwała nr XXVI/120/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w gminie Mieroszów, obręb Sokołowsko.


 • uchwała nr XXV/108/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z (...)6.6.2012

  uchwała nr XXV/108/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Strzelców, będącej drogą gminną nr 116303D

 • uchwała nr XXIV/106/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z (...)19.4.2012

  uchwała nr XXIV/106/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/65/07 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr XXIII/100/12 Rady Miejskiej Mieroszowa (...)19.4.2012

  uchwała nr XXIII/100/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych

 • uchwała nr XXIII/101/12 Rady Miejskiej Mieroszowa (...)30.3.2012

  uchwała nr XXIII/101/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za korzystanie z usług odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Mieroszów.

 • uchwała nr XLIV/203/09 Rady Miasta Mieroszów z dnia (...)3.3.2010

  uchwała nr XLIV/203/09 Rady Miasta Mieroszów z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie ustanpowienia opłaty za świadczenie w prowadzonych przez gminę przedszkolach poblicznych w zakresie przekraczającym podstawy programowe

 • uchwała nr XXXV/166/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z (...)18.5.2009

  uchwała nr XXXV/166/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów

 • uchwała nr XXXIII/159/09 Rady Miejskiej Mieroszowa (...)9.4.2009

  uchwała nr XXXIII/159/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie stałych obwodów głosowania

 • uchwała nr XXXI/140/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z (...)13.3.2009

  uchwała nr XXXI/140/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Mieroszów na rok 2009

 • uchwała nr XXXI/149/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z (...)11.2.2009

  uchwała nr XXXI/149/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie organizacji i zasad finansowania bezpieczeństwa ratowniczo-gaśniczego oraz ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz zasad jego wypłacania

 • uchwała nr XXXI/142/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z (...)26.1.2009

  uchwała nr XXXI/142/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XI/42/07 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007?2012

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.