Logowanie

Rada Miejska Radzynia Chełmińskiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1729.8.2012

  uchwała nr XVII/159/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1729.8.2012

  uchwała nr XVII/158/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1729.8.2012

  uchwała nr XVII/155/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1729.8.2012

  uchwała nr XVII/154/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przstrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński


 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1729.8.2012

  uchwała nr XVII/153/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Janowo w gminie Radzyń Chełmiński

 • uchwała nr XVI/140/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego (...)19.7.2012

  uchwała nr XVI/140/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim

 • uchwała nr XVI/137/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego (...)19.7.2012

  uchwała nr XVI/137/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • uchwała nr XV/124/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego (...)26.4.2012

  uchwała nr XV/124/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali

 • uchwała nr XV/122/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego (...)17.4.2012

  uchwała nr XV/122/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • uchwała nr XV/119/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego (...)17.4.2012

  uchwała nr XV/119/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • uchwała nr XIII/101/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego (...)16.1.2012

  uchwała nr XIII/101/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2012r.

 • uchwała nr XIII/99/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego (...)16.1.2012

  uchwała nr XIII/99/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielnowo II" w gminie Radzyń Chełmiński

 • uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego (...)16.1.2012

  uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

 • uchwała nr XI/90/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego (...)8.12.2011

  uchwała nr XI/90/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej

 • uchwała nr XI/88/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego (...)8.12.2011

  uchwała nr XI/88/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XI/87/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego (...)8.12.2011

  uchwała nr XI/87/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.

 • uchwała nr IX/77/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego (...)20.10.2011

  uchwała nr IX/77/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego pn.: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • uchwała nr VIII/62/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego (...)3.8.2011

  uchwała nr VIII/62/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • uchwała nr VIII/60/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego (...)3.8.2011

  uchwała nr VIII/60/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim

 • uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego (...)3.8.2011

  uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.