Logowanie

Rada Miejska w Ćmielowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.236321.8.2012

  uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.235720.8.2012

  uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.193029.6.2012

  uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.190027.6.2012

  uchwała nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia przypadków , w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów ,zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.


 • DZ. URZ. 2012.181918.6.2012

  uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.136711.5.2012

  uchwała nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.127926.4.2012

  uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.110811.4.2012

  uchwała nr XV/134/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.110711.4.2012

  uchwała nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.

 • DZ. URZ. 2012.110611.4.2012

  uchwała nr XV/132/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/34/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.

 • DZ. URZ. 2012.110511.4.2012

  uchwała nr XIV/125/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.51913.2.2012

  uchwała nr XIII/110/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

 • DZ. URZ. 2012.51813.2.2012

  uchwała nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.39731.1.2012

  uchwała nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników  bezodpływowych

 • DZ. URZ. 2012.23619.1.2012

  uchwała nr XII/101/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.144.1.2012

  uchwała nr XIII/107/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/95/2011 z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. 2012.134.1.2012

  uchwała nr XIII/106/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/97/2011 z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.316.385923.12.2011

  uchwała nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.294.341112.12.2011

  uchwała nr XII/97/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.294.341012.12.2011

  uchwała nr XII/96/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie NR XXXIX/289/2009 z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.