Logowanie

Rada Miejska w Żelechowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57712.8.2012

  uchwała nr XXII/201/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.475613.6.2012

  uchwała nr XX/187/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.475513.6.2012

  uchwała nr XVI/157/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9987.2.2012

  uchwała nr XVI/160/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9977.2.2012

  uchwała nr XVI/159/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2012-2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9967.2.2012

  uchwała nr XVI/158/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.797217.12.2011

  uchwała nr XV/142/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.797117.12.2011

  uchwała nr XV/141/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.797017.12.2011

  uchwała nr XV/140/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie Nr IX/64/07 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.796917.12.2011

  uchwała nr XV/139/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.796817.12.2011

  uchwała nr XV/138/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.796717.12.2011

  uchwała nr XV/137/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2012 na terenie gminy Żelechów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.796617.12.2011

  uchwała nr XV/136/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.206.620910.11.2011

  uchwała nr XIII/126/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.206.620810.11.2011

  uchwała nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.163.51297.9.2011

  uchwała nr XII/119/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany siedzib niektórych obwodowych komisji wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.120.38449.7.2011

  uchwała nr X/95/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.120.38439.7.2011

  uchwała nr X/94/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.120.38429.7.2011

  uchwała nr X/93/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.144225.3.2011

  uchwała nr IV/65/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.