Logowanie

Rada Miejska w Żurominie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.556925.7.2012

  uchwała nr 153/XX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.480919.6.2012

  uchwała nr 148/XIX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Żuromin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.373026.4.2012

  uchwała nr 137/XVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.372926.4.2012

  uchwała nr 132/XVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Żuromińskiemu Centrum Kultury.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20221.3.2012

  uchwała nr 130/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 281/XLII/2002 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20211.3.2012

  uchwała nr 127/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20201.3.2012

  uchwała nr 126/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian w statucie Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20191.3.2012

  uchwała nr 125/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Żurominie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.67427.1.2012

  uchwała nr 120/XV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.67327.1.2012

  uchwała nr 116/XV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.829022.12.2011

  uchwała nr 106/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.799717.12.2011

  uchwała nr 105/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.799617.12.2011

  uchwała nr 104/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.799517.12.2011

  uchwała nr 103/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.799417.12.2011

  uchwała nr 102/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej i terminu jej płatności.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.799317.12.2011

  uchwała nr 101/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.799217.12.2011

  uchwała nr 100/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.799117.12.2011

  uchwała nr 99/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.200.60372.11.2011

  uchwała nr 95/XII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 października 2011r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Żuromin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.591625.10.2011

  uchwała nr 85/XI/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 3 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletów miejskich na terenie miasta Żuromin.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.