Logowanie

Rada Miejska w Boguchwale - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.17229.1.2010

  uchwała nr XLVIII/530/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.428.1.2010

  uchwała nr XLVII/509/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.21644.12.2009

  uchwała nr XLV/490/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.21624.12.2009

  uchwała nr XLV/488/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Boguchwała


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.21614.12.2009

  uchwała nr XLV/487/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.183723.10.2009

  sprawozdanie Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 23 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu gminy Boguchwała za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.77.179516.10.2009

  uchwała nr XLIII/464/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 września 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.77.179416.10.2009

  uchwała nr XLIII/463/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 września 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.68.160911.9.2009

  uchwała nr XLI/450/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 10/1/2008 terenu położonego w miejscowości Boguchwała w gminie Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.65.156926.8.2009

  uchwała nr XLI/446/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.143027.7.2009

  uchwała nr XL/438/2009 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.119519.6.2009

  uchwała nr XXXIX/425/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 maja 2009r. w sprawie : ustanowienia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Boguchwały za wybitne osiągnięcia sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.100629.5.2009

  uchwała nr XXXVIII/416/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/400/09 z dnia 26 marca 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.100529.5.2009

  uchwała nr XXXVIII/400/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli , ustalenia regulaminu określaacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasdniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz tryb określający wysokość i zasady przyznawania nauczycielskiego datku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.64624.4.2009

  uchwała nr XXXVII/395/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany w podziale na obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.44830.3.2009

  uchwała nr XXXV/380/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.32612.3.2009

  uchwała nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.2909.3.2009

  uchwała nr XXXII/354/08 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.2612.3.2009

  uchwała nr XXXV/388/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Boguchwała na lata 2009 - 2012"

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.1356.2.2009

  uchwała nr XXXIV/375/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Boguchwała

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.