Logowanie

Rada Miejska w Przemkowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XLVI/294/10 Rady Miejskiej w Przemkowie (...)9.8.2010

  uchwała nr XLVI/294/10 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso

 • uchwała nr XXXI/234/09 Rady Miejskiej w Przemkowie (...)10.9.2009

  uchwała nr XXXI/234/09 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi w sołectwie Karpie gmina Przemków w związku ze zmianą granic miasta.

 • uchwała nr XXXIV/231/09 Rady Miejskiej w Przemkowie (...)10.9.2009

  uchwała nr XXXIV/231/09 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi ? ulicy na terenie miasta Przemków.

 • uchwała nr XXXI/215/09 Rady Miejskiej w Przemkowie (...)25.5.2009

  uchwała nr XXXI/215/09 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemków


 • uchwała nr XXX/213/09 Rady Miejskiej w Przemkowie (...)16.4.2009

  uchwała nr XXX/213/09 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr VI/27/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przemków

 • uchwała nr XXX/212/09 Rady Miejskiej w Przemkowie (...)16.4.2009

  uchwała nr XXX/212/09 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/189/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008 r.

 • uchwała nr XXVIII/182/08 Rady Miejskiej w Przemkowie (...)25.2.2009

  uchwała nr XXVIII/182/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

 • uchwała nr XXVI/172/08 Rady Miejskiej w Przemkowie (...)19.2.2009

  uchwała nr XXVI/172/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego działek nr nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej i Kaczanowskiej

 • uchwała nr XXVIII/189/08 Rady Miejskiej w Przemkowie (...)11.2.2009

  uchwała nr XXVIII/189/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funk-cyjnego, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia na 2009 r.?

 • uchwała nr XXVIII/198/08 Rady Miejskiej w Przemkowie (...)4.2.2009

  uchwała nr XXVIII/198/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie do prowadzenia indywidualnych spraw wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • uchwała nr XXVIII/197/08 Rady Miejskiej w Przemkowie (...)4.2.2009

  uchwała nr XXVIII/197/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XXVIII/196/08 Rady Miejskiej w Przemkowie (...)4.2.2009

  uchwała nr XXVIII/196/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.