Logowanie

Rada Miejska w Andrychowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.42353.9.2012

  uchwała nr XXV-221-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.42343.9.2012

  uchwała nr XXV-218-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.416329.8.2012

  uchwała nr XXIV-211-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.416229.8.2012

  uchwała nr XXIII-205-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.


 • DZ. URZ. 2012.398717.8.2012

  uchwała nr XXIV-208-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI-123-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.398116.8.2012

  uchwała nr XXIV-209-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV-107-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów.

 • DZ. URZ. 2012.328010.7.2012

  uchwała nr XXIII-198-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4, 5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla terenu Gminy Andrychów.

 • DZ. URZ. 2012.32729.7.2012

  uchwała nr XXIV-217-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.32104.7.2012

  uchwała nr XXIV-215-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.305529.6.2012

  uchwała nr XXIII-204-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.297526.6.2012

  uchwała nr XXIII-199-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.296526.6.2012

  uchwała nr XXIII-197-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów w zakresie parceli położonych w miejscowości Rzyki

 • DZ. URZ. 2012.244617.5.2012

  uchwała nr XXII-193-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.244517.5.2012

  uchwała nr XXII-185-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.240416.5.2012

  uchwała nr XXI-175-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie

 • DZ. URZ. 2012.226115.5.2012

  uchwała nr XXI-171-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

 • DZ. URZ. 2012.226015.5.2012

  uchwała nr XXI-170-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrychów na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.225915.5.2012

  uchwała nr XXI-169-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Andrychów.

 • DZ. URZ. 2012.225815.5.2012

  uchwała nr XXI-168-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • DZ. URZ. 2012.225715.5.2012

  uchwała nr XXI-165-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Andrychowie drodze biegnącej od ulicy Starowiejskiej do ulicy Biała Droga.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.