Logowanie

Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.98024.4.2012

  uchwała nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.97924.4.2012

  uchwała nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/201/2005 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów Sandomierski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.90518.4.2012

  uchwała nr XXII/148/12 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.84410.4.2012

  uchwała nr XXIV/155/12 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych Gminy Baranów Sandomierski


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.371022.12.2011

  uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 22 lutego 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Baranów Sandomierski na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.332013.12.2011

  uchwała nr XVIII/105/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Baranów Sandomierski

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.31127.12.2011

  uchwała nr XVII/95/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.31117.12.2011

  uchwała nr XVII/94/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.31107.12.2011

  uchwała nr XVII/93/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.31097.12.2011

  uchwała nr XVII/92/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.254516.11.2011

  uchwała nr XV/83/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.24372.11.2011

  uchwała nr XV/85/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.219119.9.2011

  uchwała nr XIV/81/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Baranów Sandomierski

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.195517.8.2011

  uchwała nr XIII/71/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie poboru podatków w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.195417.8.2011

  uchwała nr XII/67/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVIII/201/2005 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszakałych na terenie Gminy Baranów Sandomierski

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.127018.5.2011

  uchwała nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 26 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LII/405/10 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad ustalenia poboru i wysokości opłaty targowej na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.124817.5.2011

  uchwała nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.38.80229.3.2011

  uchwała nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Baranów Sandomierski i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.38.80129.3.2011

  uchwała nr V/17/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 3 listopada 2010 roku Nr LV/416/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.289522.12.2010

  uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Baranów Sandomierski

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.