Logowanie

Rada Miejska w Barlinku - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.192416.8.2012

  uchwała Nr XXIV/312/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału sołectwa Dziedzice na dwie odrębne jednostki pomocnicze gminy - na Sołectwo Dziedzice i Sołectwo Stara Dziedzina.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.169120.7.2012

  uchwała Nr XXIII/309/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138719.6.2012

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138619.6.2012

  uchwała Nr XXI/256/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12774.6.2012

  uchwała Nr XXII/288/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12764.6.2012

  uchwała Nr XXII/287/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka oraz nadania jej statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.110317.5.2012

  uchwała Nr XX/243/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.35815.2.2012

  uchwała Nr XVI/222/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5416.1.2012

  uchwała Nr XV/206/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/117/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Barlinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.28657.12.2011

  uchwała Nr XIII/191/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.246224.11.2011

  uchwała Nr XII/187/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.246124.11.2011

  uchwała Nr XII/186/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.246024.11.2011

  uchwała Nr XII/185/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.225228.10.2011

  uchwała Nr X/143/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego lub oddziału żłobka w Gminie Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.199121.9.2011

  uchwała Nr X/157/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.199021.9.2011

  uchwała Nr X/156/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.198921.9.2011

  uchwała Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.182824.8.2011

  uchwała Nr IX/141/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.182724.8.2011

  uchwała Nr IX/136/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne gruntów Nadleśnictwa Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.182624.8.2011

  uchwała Nr IX/117/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Barlinku.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.