Logowanie

Rada Miejska w Bodzentynie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.230813.8.2012

  uchwała nr VI/41/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/20/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, stosowania ulgi z urzędu

 • DZ. URZ. 2012.145417.5.2012

  uchwała nr II/15/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Bodzentyn

 • DZ. URZ. 2012.145317.5.2012

  uchwała nr II/13/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie stanowiącym załącznik Uchwały Nr IV/18/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2012.145217.5.2012

  uchwała nr II/12/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie współdziałania Gminy Bodzentyn w realizacji zadania publicznego: utrzymanie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej


 • DZ. URZ. 2012.124324.4.2012

  uchwała nr I/2/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.82013.3.2012

  uchwała nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Bodzentyn

 • DZ. URZ. 2012.7710.1.2012

  uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2011.307.371316.12.2011

  uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.

 • DZ. URZ. 2011.307.371216.12.2011

  uchwała nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.307.371116.12.2011

  uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2009 r. Nr XII/56/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.307.371016.12.2011

  uchwała nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.222.260014.9.2011

  uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej

 • DZ. URZ. 2011.222.259914.9.2011

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe na terenie Gminy Bodzentyn

 • DZ. URZ. 2011.186.215629.7.2011

  uchwała nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Bodzentyn

 • DZ. URZ. 2011.169.196212.7.2011

  uchwała nr II/18/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn.

 • DZ. URZ. 2011.147.16588.6.2011

  uchwała nr III/31/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Bodzentyn

 • DZ. URZ. 2011.146.16418.6.2011

  uchwała nr II/15/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

 • DZ. URZ. 2011.136.151927.5.2011

  uchwała nr II/19/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie

 • DZ. URZ. 2011.127.137620.5.2011

  uchwała nr II/17/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych

 • DZ. URZ. 2011.114.12255.5.2011

  uchwała nr II/11/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2011.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.