Logowanie

Rada Miejska w Boguchwale - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.14926.7.2012

  uchwała nr XXIII/258/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.131412.6.2012

  uchwała nr XXIII/260/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przeprowadzania działań pomocowych związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12938.6.2012

  uchwała nr XXIII/256/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.109510.5.2012

  uchwała nr XXII/236/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 19 maja 2011 roku


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.109410.5.2012

  uchwała nr XXII/235/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.91619.4.2012

  uchwała nr XXI/231/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.89217.4.2012

  uchwała nr XXI/232/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska miejskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.86613.4.2012

  uchwała nr XXI/225/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71826.3.2012

  uchwała nr XX/203/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5215.3.2012

  uchwała nr XX/208/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.34815.2.2012

  uchwała nr XVIII/185/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2001.2.2012

  uchwała nr XIX/193/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.374929.12.2011

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.348816.12.2011

  uchwała nr XVII/182/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.348716.12.2011

  uchwała nr XVI/162/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.348616.12.2011

  uchwała nr XVI/160/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.348516.12.2011

  uchwała nr XVI/159/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.341915.12.2011

  uchwała nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.24572.11.2011

  uchwała nr XIV/149/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 4 października 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.24562.11.2011

  uchwała nr XIV/148/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 4 października 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.