Logowanie

Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)3.7.2012

  uchwała nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przedłużenia istniejącej ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc

 • uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)20.6.2012

  uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011r. o zmianie Uchwały Nr LII/330/10 Rady Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Boguszów-Gorce

 • uchwała nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)19.6.2012

  uchwała nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • uchwała nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)19.6.2012

  uchwała nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce


 • uchwała nr XVIII/103/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)12.6.2012

  uchwała nr XVIII/103/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie podziału gminy Boguszów-Gorce na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach

 • uchwała nr XVI/96/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)16.4.2012

  uchwała nr XVI/96/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr L/312/10 Rady Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguszów-Gorce

 • uchwała nr XVI/95/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)16.4.2012

  uchwała nr XVI/95/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/241/06 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

 • uchwała nr XVI/93/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)16.4.2012

  uchwała nr XVI/93/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/234/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy

 • uchwała nr XVI/92/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)16.4.2012

  uchwała nr XVI/92/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Aministracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • uchwała nr XV/91/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)13.3.2012

  uchwała nr XV/91/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Boguszowa-Gorc

 • uchwała nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)7.2.2012

  uchwała nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012

 • uchwała nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)2.2.2012

  uchwała nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża porfiru ?GORCE? w Boguszowie - Gorcach

 • uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)27.1.2012

  uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/311/10 Rady Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boguszów-Gorce w latach 2010-2015

 • uchwała nr X/64/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)27.1.2012

  uchwała nr X/64/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć

 • uchwała nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)30.12.2011

  uchwała nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • uchwała nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)13.12.2011

  uchwała nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Boguszowa-Gorc

 • uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)13.12.2011

  uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XII/72/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)13.12.2011

  uchwała nr XII/72/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr VIII/51/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)16.11.2011

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach (...)25.8.2011

  uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/312/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasdobu Gminy Boguszów-Gorce

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.