Logowanie

Rada Miejska w Brwinowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.589016.8.2012

  uchwała nr XXVII.276.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.588916.8.2012

  uchwała nr XXVII.275.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa)

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.588816.8.2012

  uchwała nr XXVII.273.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.588716.8.2012

  uchwała nr XXVII.272.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.56881.8.2012

  uchwała nr XXVI.266.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Głównej i ul. 36 PP Legii Akademickiej (na odcinku od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w Parzniewie wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.56871.8.2012

  uchwała nr XXVI.264.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.56861.8.2012

  uchwała nr XXV.253.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.56851.8.2012

  uchwała nr XXV.252.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie reasumpcji uchwały nr XXIII.237.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11.04.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.498529.6.2012

  uchwała nr XXIII.244.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.498429.6.2012

  uchwała nr XXIII.243.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr IX.88.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie  z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Brwinów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.498329.6.2012

  uchwała nr XXIII.237.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.498229.6.2012

  uchwała nr XXIII.235.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.498129.6.2012

  uchwała nr XXII.226.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.498029.6.2012

  uchwała nr XXII.224.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.497929.6.2012

  uchwała nr XXI.216.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.484319.6.2012

  uchwała nr XXIII.246.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Brwinowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.484219.6.2012

  uchwała nr XXIII.245.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie oraz uchylenia uchwały nr XLV/367/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania statutów: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie i Bibliotece Publicznej w Brwinowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.417018.5.2012

  uchwała nr XLIX/417/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.328510.4.2012

  uchwała nr LI/440/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.323810.4.2012

  uchwała nr XX.206.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.