Logowanie

Rada Miejska w Cedyni - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174526.7.2012

  uchwała Nr XVI/145/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174426.7.2012

  uchwała Nr XVI/144/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174326.7.2012

  uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.13015.6.2012

  uchwała Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 rok.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.13005.6.2012

  uchwała Nr XV/130/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.119128.5.2012

  uchwała Nr XV/128/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.119028.5.2012

  uchwała Nr XV/127/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.118928.5.2012

  uchwała Nr XV/126/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71626.3.2012

  uchwała Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.36315.2.2012

  uchwała Nr XII/98/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Cedynia na lata 2011-2014?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2949.2.2012

  uchwała Nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji podatkowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2777.2.2012

  uchwała Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cedynia na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20831.1.2012

  uchwała Nr XII/96/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.109.1.2012

  uchwała Nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia w części miejscowości Osinów Dolny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.324723.12.2011

  uchwała Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.29589.12.2011

  uchwała Nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.29579.12.2011

  uchwała Nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie inkasa opłaty targowej i od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.29569.12.2011

  uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.26662.12.2011

  uchwała Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.244223.11.2011

  uchwała Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.