Logowanie

Rada Miejska w Chociwlu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.189513.8.2012

  uchwała Nr XVI/124/12 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.179030.7.2012

  uchwała Nr XVI/127/12 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.178930.7.2012

  uchwała Nr XVI/120/12 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chociwel.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.119728.5.2012

  uchwała Nr XV/112/12 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9987.5.2012

  uchwała Nr XV / 111 /12 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych w Gminie Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5669.3.2012

  uchwała Nr XIV /109 /12 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/86/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5649.3.2012

  uchwała Nr XII/86/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4952.3.2012

  uchwała Nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.314815.12.2011

  uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.27877.12.2011

  uchwała Nr XII /93 / 11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie : utworzenia straży miejskiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.27142.12.2011

  uchwała Nr XII / 84 / 11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.27132.12.2011

  uchwała Nr XII / 82 /11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.27122.12.2011

  uchwała Nr XII / 81 / 11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.27112.12.2011

  uchwała Nr XII / 80 /11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.225528.10.2011

  uchwała Nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Chociwlu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.225428.10.2011

  uchwała Nr XI/72/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.225328.10.2011

  uchwała Nr XI/71/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.202128.9.2011

  uchwała Nr IX / 56 /11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr X/89/07 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.16908.8.2011

  uchwała Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chociwel?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.135821.6.2011

  uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Chociwel.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.