Logowanie

Rada Miejska w Chorzelach - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60973.9.2012

  uchwała nr 190/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach zlokalizowanego w miejscowości Łaz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60963.9.2012

  uchwała nr 187/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr 179/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60953.9.2012

  uchwała nr 185/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.543219.7.2012

  uchwała nr 181/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.543119.7.2012

  uchwała nr 179/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.543019.7.2012

  uchwała nr 178/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.419318.5.2012

  uchwała nr 170/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały 153/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chorzele.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.419218.5.2012

  uchwała nr 167/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 36/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ich stawek procentowych stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Chorzele.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.419118.5.2012

  uchwała nr 166/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi Filia w Raszujce wraz z oddziałem przedszkolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.419018.5.2012

  uchwała nr 165/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Zarębach Filia w Łazie wraz z oddziałem przedszkolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.418918.5.2012

  uchwała nr 164/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.409715.5.2012

  uchwała nr 156/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową infrastruktury technicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.409615.5.2012

  uchwała nr 153/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chorzele.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.409515.5.2012

  uchwała nr 151/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi Filia w Raszujce wraz z oddziałem przedszkolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.409415.5.2012

  uchwała nr 150/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Zarębach Filia w Łazie wraz z oddziałem przedszkolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.409315.5.2012

  uchwała nr 148/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Chorzele dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.328010.4.2012

  uchwała nr 200/XXXII/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.271816.3.2012

  uchwała nr 185/XXIX/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.263015.3.2012

  uchwała nr 142/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale numer 27/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 2011 roku dotyczącej zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.262915.3.2012

  uchwała nr 141/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych przez Gminę Chorzele.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.